Imprint

Ten odcisk został zaktualizowany 15 maj, 2023.

Właścicielem tej witryny jest:

FHU MARIO
ul. Tęczowa 2a, Kozy 43-300
Polska
Email: 
Numer telefonu: 511 151 623

1. Ogólne

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

2. Następujące informacje są wymagane według niemieckiego prawa.